Dự án

Trung tâm Hội nghị Bình Dương

  • Sản phẩm chính: TSA-712639HS
  • Địa điểm: Bình Dương
  • Khu vực/ Quốc gia: Việt Nam
  • Ngày hoàn tất: Tháng 1 năm 2014.
  • Cơ sở sử dụng: Hội nghị
TSA-712639HS

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam