Dự án

Đại Học Hoa Sen

  • Sản phẩm chính: RSP-FPO-CS01T
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh
  • Khu vực/ Quốc gia: Việt Nam
  • Ngày hoàn tất: 09/2013
  • Cơ sở sử dụng: Giáo dục
RSP-FPO-CS01T

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam