Tin tức

Tham gia triển lãm VietBuild tại Hà Nội

Thời gian: từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 03 năm 2011
Tên triển lãm: Triển lãm quốc tế VietBuild HaNoi
Địa điểm: 148, Giảng Võ, Hà Nội
Website: http://www.vietbuildafc.com.vn

Gian Hàng KS 01

Gian Hàng KS 02

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam