Tin tức

Tham gia triển lãm Kiến Trúc Việt Nam tại TP.HCM

Thời gian: từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 06 năm 2010
Tên triển lãm: Triển lãm Kiến trúc Việt Nam 2010 (VIETARC)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
Website:http://www.vietnam-arc.com

Gian Hàng KS 01

Gian Hàng KS 02

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam