Tin tức

Tham gia hội chợ

Thời gian: từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 03 năm 2010
Tên hội chợ: Hội chợ Đồ gỗ - Trang trí nội thất Việt Nam 2010 (VIFA)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
Website: http://www.vifafair.com

Gian Hàng KS 01

Gian Hàng KS 02

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam