Dự án

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA


Tên sản phẩm: SDA-700S, TSA-0939Z, TSA-0939TZ
Địa điểm: Quận 7, Tp. HCM
Ngày hoàn tất: 12/2010

TSA-0939
TSA-0939

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam