Dự án

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA (PHÒNG CHIẾU PHIM)


Tên sản phẩm: TSA-532544H
Địa điểm: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Ngày hoàn tất: 03/2014

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam