Dự án

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA (NHÀ THI ĐẤU)


Tên sản phẩm: RSP-FPO-CS03, CS03 Fixed
Địa điểm: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Ngày hoàn tất: 03/2014

Loại RSP
Loại RSP

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam