Dự án

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA 2


Tên sản phẩm: RSP-SS3
Địa điểm: Quận 7, Tp. HCM
Ngày hoàn tất: 12/2010

Loại RSP
Loại RSP

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam