Dự án

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông


Sản phẩm chính: TSA-0939TZ
Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam
Ngày hoàn tất: 09/2012

TSA-0939T
TSA-0939T

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam