Dự án

Trường Đại Học Quốc Tế HCM


Tên sản phẩm: SDA-700
Địa điểm: Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Ngày hoàn tất: 10/2008

SDA-700-79M
SDA-700-79M

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam