Dự án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ


Tên sản phẩm: S628
Địa điểm: Quận 3, Tp.HCM
Ngày hoàn tất: 07/2009

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam