Dự án

Sai Kun Academy


Sản phẩm chính: RSP-RPO-CS01P
Địa điểm: Hong Kong
Khu vực/ Quốc gia: Asia
Ngày hoàn tất: 10/2013
Cơ sở sử dụng: Giáo dục

CS-01 & CS-01T
CS-01 & CS-01T

 

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam