Đặc tính

Kích thước

Tùy chọn

Lưng tựa/ Mặt ngồi: nhựa đúc

Lưng tựa: nhựa đúc. Mặt ngồi: được bọc nệm

Lưng tựa /Mặt ngồi: được bọc nệm

Màu sắc

Màu của lưng ghế tựa

Xám trắng

Vàng chanh

Đen

Videos

Videos
(84-251) 393.6272
Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, Khu Công Nghiệp Amata Đồng Nai Việt Nam

Download

Vui lòng điền thông tin của bạn bên dưới để được download.